ഗ്രാമസേവകൻ ബ്ലോഗ് നവീകരിക്കുകയാണ്. പുതിയ രൂപത്തിൽ കൂടുതൽ വാർത്തകളും വിവരങ്ങളുമായി ഉടൻ നിങ്ങളുടെ വിരൽ തുമ്പിൽ

May 31, 2012

Kpsc LD typist Kannur rank list published

Kerala Cabinet approves 5-Year Plan for LSGLs

Thiruvananthapuram : The Kerala Cabinet today approved five-year plans for fund utilisation in local bodies in the state. Briefing mediapersons on cabinet decisions here, Chief Minister Oommen Chandy said the Government has approved a recommendation to implement five-year plans for Three-Tire Panchayths from 12th plan onwards.

A Technical Advisory Group will be dissolved to ease the work flow and also to avoid the delay in implementing the projects.

Technical officers should submit the project report for approval from senior officers.

An appellate authority comprising District Collector, District Panchayath President, District Planning Officer, LSG Deputy Director and Urban Affairs Officer will be formed to take care of complaints and shortcomings and to ensure that the projects are completed in a time bound manner.

Moratorium for Educational Loan recovery.- GOVt issued order

DCA equivalent courses for Secretariat assistant - govt order issued


Personnel and Administrative Reforms (Rules) Department issued an order to approve  Various courses conducted by Government/Autonomous Institutions - Equivalent to / Higher qualification to DCA for selection to the post of Assistant in Government Secretariat, KPSC etc
G.O(Ms)No.25/2012/P&ARD   Dated, Thiruvananthapuram, 26-05-2012

  govt appointed mobile team for LSGI's Cash Books  Government have constituted mobile teams for the surprise checking of  the cash books of Local Governments.For details view GO (Ms)No.298/2012/Fin Dated 24/05/2012
  SC projects for 12th plan approved

  The Decentralization co Ordination Committee meeting helt at thirvananthapuram  on 23/05/12 approved 25 items that can be introduced for SC category during the 12th plan formation process.
  Details of the projects are given below


  1) New Institutions of Engineering & Medical education
  2) Community Skill Development
  3) Interest free loan for Housing
  4) Intial Expenses for professional students
  5) Foreign studies support 9
  6) Lease land farming support
  7) Foreign employment support
  8) Micro enterprises, franchise units etc
  9) Vigyanvadi, a community  centre for library and computer facilities
  10)Self sufficient villages
  11)GMP - Health care for inaccessible habitats  employing dedicated Drs
  12)Health insurance
  13)Tool kit for cobblers who work with leather  products
  14)Community laundry for washer-men
  15)Machanised cleaning work for  safaikaramchari’s
  16)Assistance for  trading & business
  17)Employment Linked training programme
  18)Participation in Tourism Development
  19)Lap top to professional students
  20)Community College
  21)Homestead farming in all habitats
  22)Technical service centre in farm sector
  23)Maternal care - assistance during  prenatal & postnatal period
  24)woment enterprises in food industry
  25) Family centric economic development towards benchmarked income.

  click here and view minits

  May 30, 2012

  Selection of Mates in NREGS - govt issued new directions

  Thruvananthapuram. govt issued a new order regarding the selection mof mates in NRGES as per the new order any one in MGNREGS work can become mate . ie it is not necessary to appoint mates from ADS volunteers.  the order says that a memer from the family which got more job days will be appointed as mates.the another important thing is that the Political party members can not become mates.
  for more view order

  KSRTC reserve driver exam Hall ticket

  KSRTC Reserve Conductor (196/2010) written test for the eligible candidates from the road test will conduct on 31st May 31 at 11am-12.15am.
  DOWNLOAD HALLTICKET

  May 28, 2012

  Kerala is going to set up internal vigilance in Registration department

  Kottayam:  Kerala Government has decided to set up an internal vigilance wing with a view to making Registration Department more transparent, Minister for Food, Public Distribution and Registration Anoop Jacob said today.
  Addressing a meet-the-press programme here, he said many complaints were received due to the existence of a few corrupt officials in the department. The department should be customer-friendly and for that facility of e-payment and single window clearance of documents would be implemented, he said.

  May 27, 2012

  SECC earned leave sanctioned for teachers

  Thiruvananthapuram.The teachers appointed for SECC  will get  earned leave by treating the period of vaccation prevented as duty. Due to this  order the teachers in socio economic survey will get Honorarium+TA+ELS .But the other enumerators will get only honorarium+TA.

  EMS housing all spill over beneficiaries will get the increased amount

  Thrissur.All the EMS housing beneficiaries who have made agreement before 15/09/11 and have not get the full amount will get the remaining amount in the new rate.The beneficiaries made agreement after 15/09/2011 will get the increased amount.KILA cleared this doubt through their news letter published in May 2012 and refer the order GO ms 52/12 dated 27.02.12.For more information from KILA contact the help desk 0487 2204097.

  May 26, 2012

  SECC socio economic census extended to June 16

  Govt have  extended  the period of Socio Economic Caste Census to June 16 fro may 25.

  CBSE plus two +2 results 2012 on May 28

  The results of class XII Central Board of Secondary Education (CBSE) examination 2012 will be announced on May 28. The results will be declared at 11 am on May 28, said a CBSE statement on Saturday. The results will be available on on the websites
   www.results.nic.in, www.cbseresults.nic.in and www.cbse.nic.in. Students can also get their results on email by registering themselves on these websites. Students can also dial 011-24357276 to get their results


  LD typist Kasaragod rank list published

  Municipal Secretary Grade III - Urban Affairs Ranked List published

  May 24, 2012

  Kerala government's job portal ODEPC in June

  Labour department in Kerala launch a new job portal for all job aspirants in Kerala.www.odepc.kerala.gov.in is the web address of the job portal. Overseas Development And Promotion Council is behind this venture. This job postal will function like other private job portals.There will be a registration fee for this site. This job portal mainly aims at the professional degree holders,nurses and IT professionals.

  Kerala medical entrance exam top rankers

  Medial entrance 2012 top rank holders
  1st SILPA M PAUL ,ERNAKULAM
  2. VISHNU PRASAD,KOZHIKKOD
  3.ASAD T ,KANNUR
  SC. DEVU DILEEP,THIRUVANANTHAPURAM
  ST.AKASH S ,IDUKKI

  KSRTC conducter and driver basic qualification changed

  The basic educational qualification for the post of reserve driver and conductor in KSRTC will be changed from next notification . As per the new decision plus two will be the eligibility for Reserve conductor and 9th pass will be the new qualification for Reserve driver post. Transport minister Aryadan Muhammad declared this news two days back along with the KSRTC employees pay revision.

  KERALA MEDICAL ENGINEERING ENTRANCE RESULT 2012 PUBLISHED

  The medical engineering entrance will be available here after 6pm today
  www.cee.kerala.gov.in
  www.results.kerala.nic.in

  PSCpublished LGS PH candidates certificate verification schedule

  Thiruvananthapuram- MAY 29,30
  Pathanamthitta,Idukki-MAY 30
  Kottayam,Malappuram,Kozhikkod,Kannur,Kasaragod-MAY 30,31

  Staff nurse in health department provisional seniority list published

  District wise seniority list of staff nurse grade 2 published.Staff nurses who joined in health service between 2003 january 1st and 2010 june 30th included in the seniority list VIEW draft seniority list

  Kerala cabinet sanctioned 7% DA for state employees

  The cabinet meeting held on wednesday decided to sanction an additional installment of 7%DA to the govt employees and teachers. The DA will be paid with effect from January 2012 as in the case of central govt employees.
  As per this decision the employees DA will be increased to 38 %.There will be a increase from Rs.600 to Rs.3250 to employees as a result of this increased DA.

  May 22, 2012

  KPSC LGS Kottayam short list published

  VIEW SHORT LIST

  Agricultural Assistant Rank List published

  Kerala PSC published the agriculture assistant grade 2 rank list.
  VIEW RANK LIST

  KSRTC pay revision agreement signed

  New KSRTC pay revision agreement was signed today . As per the agreement employees will get an increase of amount from Rs.1662 to 6149.
  The say revised with effect from 01.03.2003.The new basic pay will be the present basic pay + 64% of this basic pay + 10% of basic pay as fitment benefit .
  New basic pay details
  employees will get new basic pay with 8 % DA from March 2011 to June 2012. No arrear will be given but will concider for option. New basic pay with 18 % DA from July 2012 and arrears will be given with salary . Empanal wages increased by 30 rupees.

  Kerala teachers general transfer 2012-13 provisional list published

  Kerala government teachers general transfer 2012-2013 draft list published.
  VIEW LIST

  May 21, 2012

  CBSE - Class X EXAMINATION CHENNAI REGION RESULT 2012 published

  CBSE - Class X ExaminationAnnounced on 21st May 2012
     (Chennai Region)                      School Wise Results
   CBSE - Class X ExaminationAnnounced on 21st May 2012
     (Chennai Region - Private Candidates)

  Supplyco assistant sales man will get promotion- Anoop Jacob

  ആലപ്പുഴ: സപ്ലൈകോയില്‍ പി.എസ്‌.സി. വഴി നിയമിതരായ അസിസ്‌റ്റന്റ്‌ സെയില്‍സ്‌ മാന്‍മാര്‍ക്ക്‌ സ്‌ഥാനക്കയറ്റം നല്‍കുന്നതിനായുള്ള പരീക്ഷ ഒഴിവാക്കി മുന്‍കാല പ്രാബല്യത്തോടെ പ്രമോഷന്‍ നല്‍കുമെന്ന്‌ ഭക്ഷ്യസിവില്‍സപ്ലൈസ്‌ മന്ത്രി അനൂപ്‌ ജേക്കബ്‌ പറഞ്ഞു.സപ്ലൈകോ നാഷണല്‍ എംപ്ലോയീസ്‌ അസോസിയേഷന്‍ (ഐ.എന്‍.ടി.യു.സി.) സംസ്‌ഥാന സമ്മേളനത്തിലെ പ്രതിനിധി സമ്മേളനം ഉദ്‌ഘാടനം ചെയ്യുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.
  Kerala university Degree online admission -Detailed information


  PDF Print E-mail
  Admission to First Degree Programmes Under CBCSS, And Career Related  First Degree Programmes in the Colleges Affiliated to the University of Kerala & Centers of the  University for the Academic Year 2012-2013.  


  LD typist Kozhikkod rank list published

  LD typist Idukki Rank list published

  Peon post redesignated as office attendant

  Thiruvananthapuram. Cabinet meeting decided to change the name of last grade servant as office assistant. Many service organisations and employees have demanded this need before the govt.

  LD typist Kollam rank list published

  May 20, 2012

  CBSE launching new website

  Kochi: The Central Board of Secondary Education is launching an Academic website (www.cbseacademic.in). This website will provide insight not only into the academic activities of the Board but also objectives, policy initiatives, programs, information, materials and activities which otherwise might not be easily accessible to all. Special emphasis is been given to make the portal easy to navigate through the site-links that are clearly marked and are self explanatory making navigation easy and `user –friendly', claims CBSE Chairman.

  LSGD gave permission to spent Rs 10000 for pre monsoon clean

   LSGD gave permission to gramapanchayaths corporations and municipalities tospent Non Roads portion of  Maintanance Grant for conducting Pre Monsoon Clean Drive  2012. Rs 10000/ can be used in each ward.
   സ.ഉ(ആര്‍.ടി) 1326/2012/തസ്വഭവ

  LD typist Palakkad Rank list published

  LD typist Thrissur Ranklist published

  LD typist Wayanad Rank list published

  LD typist Malappuram Rank list published

  May 16, 2012

  KPSC LGS Kannur short list published

  VIEW SHORT LIST

  Department test JULY 2012 notification issued

  PSC issued the notification for the department test which will be conducted in July 2012.
  for more details view notification

  KSRTC employees pay revision soon

  Thiruvananthapuram.The management of KSRTC and the employees organisations have reached a consensus on the pay revision of more than 33,000 employees .the pay revision will come into effect once talks on DA arrears prove successful. Eleven salary scales have been recommended for the employees . According to this the employees will get an increased salary which range from Rs.1600 to Rs.6000.

  May 13, 2012

  SECC data entry operators remuneration reduced

  Wide spread complaint that the SECC data entry operators remuneration reduced to Rs.5000. As per a new direction the remuneration will be based on the number of entry . Earlier the authorities have ensured Rs. 7000 as remuneration . They also offered it would be given within fifteen days after the survey. But now the fixed remuneration rate is changed to entry base ie one who enter more than 2000 persons data will get Rs.2.5 per entry,1501-2000 entry will get Rs.2.7 per entry and below 1500 entry will get Rs.3 per entry. In addition to this the DEO s will get TA 1000,750 and 600 respectively.

  KERALA PLUS TWO RESULT MARCH 2012

  Kerala higher secondary examination 2012 March result published soon.

  May 12, 2012

  Panchayath staff pattern revision committee report- recommendation for 10846 new posts

  Posted on: 10 May 2012

  പഞ്ചായത്തുകളുടെ ജോലിഭാരം കുറയ്ക്കുന്നതിനും മെച്ചപ്പെട്ട സേവനം ലഭ്യമാക്കുന്നതിനുമായി ഉദ്യോഗസ്ഥ വിന്യാസത്തില്‍ കാതലായ മാറ്റം നടപ്പാക്കണമെന്ന് സര്‍ക്കാര്‍ നിയോഗിച്ച സമിതി ശുപാര്‍ശചെയ്തു.

  സേവനാവകാശം: കരട്ബില്‍ മന്ത്രിസഭാ ഉപസമിതിക്ക് വിടും

  തിരുവനന്തപുരം: സേവനാവകാശ കരട്ബില്‍ മന്ത്രിസഭാ ഉപസമിതിയുടെ പരിഗണനയ്ക്ക് വിടാന്‍ മന്ത്രിസഭായോഗം തീരുമാനിച്ചു.സര്‍ക്കാര്‍ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ സേവനം മുഴുവന്‍ ജനങ്ങളുടെയും അവകാശമാക്കി മാറ്റാനാണ് സേവനാവകാശ നിയമം പാസാക്കുന്നത്. ഭൗതികസാഹചര്യങ്ങള്‍ മെച്ചപ്പെടുത്തിയശേഷം മാത്രമേ നിയമം പാസ്സാക്കാന്‍ പാടുള്ളൂവെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ സംഘടനകള്‍ സര്‍ക്കാരിന് നിവേദനം നല്‍കിയിരുന്നു.

  വി ഇ ഒ ഓഫീസ് പഞ്ചായത്തില്‍ നിന്നും മാറ്റാന്‍ സമരം

  ആലപ്പുഴ . ജില്ലയിലെ ആര്യാട് പഞ്ചായത്തിലാണ് 07/05/2012 ല്‍ പുതിയ ഒരു സമരം അരങ്ങേറിയത്‌ . MGNREGS  തൊഴിലാളികള്‍ പഞ്ചായത്തിന്‍റെ മുന്‍പില്‍ നടത്തിയ ധര്‍ണ യില്‍ ഉന്നയിക്കപ്പെട്ട ആവശ്യങ്ങള്‍ 

  പൊതുമേഖല-സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ അടുത്ത ശമ്പള പരിഷ്കരണം ധനവകുപ്പ് നിശ്ചയിക്കും

  തിരു: പൊതുമേഖലാസ്ഥാപനങ്ങളിലെയും സ്വയംഭരണസ്ഥാപനങ്ങളിലെയും സേവന-വേതന വ്യവസ്ഥ നിശ്ചയിക്കാനുള്ള അധികാരം ധനവകുപ്പിനാക്കി . സര്‍ക്കാര്‍ ധനം ഉപയോഗിക്കുന്ന പൊതുമേഖലയിലെയും അല്ലാത്തതുമായ സ്ഥാപനങ്ങളില്‍ ശമ്പളപരിഷ്കരണം ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങള്‍ ധനവകുപ്പ് നിശ്ചയിക്കുമെന്ന് കാണിച്ച് സര്‍ക്കാര്‍ സര്‍ക്കുലറിറക്കി

  May 11, 2012

  May 10, 2012

  VEO's marriage - attended staffs were transfered

  Ithikkara. Due to Block presidents complaint that some employees have attacked him, one of the staffs in the block was transferred. Report says that other officials will be transferred soon.
  All the block officials except three block staffs attended one of the VEO's marriage last friday. That time two of the block members came for their honorarium.But the staffs including HC were absent at that time.They complainted to the president and he gave direction to mark absent for all except those present in the office.
  But later the employees came and they agitated against the president .President was admitted to the hospital and President complainted to higher officials that the staffs were attacked him.One of the employee was transferred and the further will be soon.

  PLUS ONE ONLINE ALLOTMENT 2012

  Here we provide all the information about KERALA +2 application, online allotment , admission details in 2011 and 2012.
  VIEW ALL DETAILS ABOUT PLUS ONE ADMISSION

  May 9, 2012

  Complaint by senior no basis to punish govt officials -CAT

  New Delhi. A govt official can not be punished on the basis of a mere complaint by his senior unless the allegations are proved as per the principles of natural justice , the central administrative tribunal has said.
  'a mere compliant by an officer how so ever senior to the delinquent official he may be ,shall not be the sole basis for awarding a punishment to him unless the contents of the compliant are proved by examination and cross examination of witness in accordance with principles of natural justice '.Said the principal bench of CAT in connection with such a case.

  MGNREGS wage rate in Kerala increased order issued

  At last the order issued.Wage rate in Kerala has been enhanced to Rs.164 from April 1st 2012.
  VIEW/DOWN LOAD ORDER

  Department test January 2012 result published

  May 4, 2012

  SECC-freequently asked questions

  SOCIO ECONOMIC CASTE CENSUS
  FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

  BASED ON THE DOUBTS RAISED BY THE ENUMERATORS FROM FIELD THE FOLLOWING CLARIFACTIONS ARE MADE AVAILABLE.

  Kerala NGO union 49th state conference starts tomorrow

  Kollam.The 49th state conference of Kerala NGO union will be held at C.Kesavan memorial town hall during 5-7 this month.This will be followed by a rally on 7th may which will be addressed by V.S.Achuthanandan.At about 900 representatives including 200 women will attend the conference.

  Withdrawal of the present pension system in Kerala-Pranab wrote letter to Kerala CM

  Tvm. central finance minister pranab Mukherjee wrote letter to kerala cm to rplace the existing pension system in kerala with national pension system.In the letter pranab said that the PFRDA was set up in 2004 to manage NPS which is the mandatory pension scheme for all central govt employees joining after 01/01/2004. The NPS has also been adopted by a most state govts and UTs.He added that Kerala is the only three states which have not notified NPS

  May 3, 2012

  Anomali committe's recommendation - some posts salary may be lowered

  TVM. Basic pay of some category like LDC in various department may be reduced in the next pay revision based on the anomaly rectification cell's suggestion . Anomaly rectification cell suggested to govt that the ' the anomalies created due to undue and unexplainable hike given to certain categories of employees may be rectified at the next say revision , and this could be included in the terms of reference of the next pay revision commission.' . These statement about 9th pay revision was included in the recently issued order (GO(P)no.193/2012/(60)/fin dated 29 march 2012) to hike the salary of higher officials in AG's office,KPSC and secretariat services.
  Anomaly committee's this statement may cause the reduction of some posts scale of pay in the next pay revision. NGO union is now going to strike against the govt on this issue .

  VIEW THE ORDER AND READ THE STATEMENT

  PSC-LGS Idukki Short list published

  VIEW SHORT LIST

  LGS post is changed to office assistant

  Thiruvananthapuram. Cabinet meeting held yesterday decided to change the name of last grade servant as office assistant. Many service organisations and employees have demanded this need before the govt.

  May 2, 2012

  Private hospital nurses issues- Dr.Balaraman committee submitted report

  Thiruvananthapuram.Dr. Balaraman committee studying the nursing sector in the state submitted its report to government. The committee has recomended huge hike in the salary of nurses in private hospitals. The report has been prepared after collecting evidences from hospital managements and nurses across the state.
  The committee propose Rs.12,900 for staff nurses,Rs.13,650 for senior staff nurses and Rs.15,180 for head nurses as basic salary.As per the report deputy nursing sup. will get Rs.17,740 and nursing sup. Get Rs.19740 as basic salary .Nursing officer get the highest basic pay Rs.21,360.Committee propose this salary after studying the present salary in govt hospitals in the state.Now Rs.13,900 is the basic pay of govt nurses.committee propose net allowance, risk allowance and overtime for the employees. Committee offers 8 hour duty per day and 48 hr/week. Committee also proposes three shift system in hospitals and casual leave ,annual leave ,sick leave and compensatory leave for nurses.
  As a reply to the committe's report health minister V.S.Sivakumar said that the govt would study the report and took action immediatly.

  LP School Assistant Ernakulam rank list published

  VIEW RANK LIST

  PSC LD typist Alappuzha short list published

  VIEW /DOWNLOAD short list

  Govt published new BPL criteria

  Kerala Govt decided to delete and include certain categories in the BPL list published in January 2011. As per this order cancer and kidney patients will be included in the modified BPL list. 0  
   view GO  

  Govt also clarified that Socio Economic Caste Census will not mix with the complaints regarding present BPL list and application for inclusion in BPL list. Earlier project directors reported that BPL enquiry would slows the SECC.

  VIEW ORDER

  RD department general transfer 2012-re option needed

  CRD issued new direction regarding the general transfer in rural development department. As per the new order all the employees who have submitted transfer application must give new application with re option .The applications should submit before 05/05/2012. For more details view the order VIEW/ DOWNLOAD ORDER

  May 1, 2012

  CBSE CLASS 10th result 2012

  CBSE tenth result 2012 march will likely to be announced in second week of may. This time CBSE will declare the class 10th result before plus two results.More than ten lakh students are waiting for the result.Report says that the valuation is progressing in various centers across the country. Last year CBSE announced 10th result after plus two result.ie there was a delay in announcing the result.CBSE result will be available on CBSE's official website http://cbseresults.nic.in